-  -  -  -

Gimbels Gyde


Renovering og ombygning af eksisterende erhvervsejendom til 2 butikslokaler.
Samtidigt er udendørarealet blevet omlagt så det er handicapvenligt.

´År: 2011
Bygherre: Bolig og miljøudviklingsfonden
Areal: 303 m²
Sted: Gimbelsgyde, Middelfart