-  -  -  -

Tegnestuen


Tegnestuen er etableret for ca. 20 år siden og beskæftiger sig med et bredt udsnit af opgaver. Som eksempler kan nævnes individuelle villaer, almene boliger, om - og tilbygninger, renovering, domicilbyggeri, erhvervsbyggeri, skole - og undervisningsbyggeri, kursuscentre m.m..

Den brede sammensætning af opgaver er et godt udtryk for tegnestuens evne og lyst til at tage udfordringen op – også på opgaver man ikke til dagligt beskæftiger sig med.
Tegnestuen er en god sammentømret enhed, der er vant til at arbejde tæt sammen om firmaets opgaver.